Emisjonsbistand

 

I det nordiske markedet er det relativt få mellomstore virksomheter med omsetning mellom 10 og 200 millioner som gjennomfører emisjoner.  Det er vanligere at selskaper blir kjøpt opp ved at eksterne investorer overtar hele eller tilnærmet hele selskapet. WebSynergy arbeider med en løsning for at bedrifter som selv ønsker emisjon selv fastsetter vilkårene for dette ved å bestemme hvor mye av selskapet de ønsker å selge og hvilken pris de ønsker å sette på selskapet.

 

En årsak til at det gjennomføres få emisjoner blant mellomstore bedrifter er dagens kostnader knyttet til dette. Advokathjelp blir fort dyrt og ofte stiller mellomstore virksomheter uten erfaring med dårlige kort i møte med finansielle miljøer. Mange gründere har blitt sittende igjen som tapere. Det skyldes ofte at realiseringen av deres idé krever mer kapital enn det de opprinnelig antok.

 

WebSynergy ønsker å gjennomføre emisjoner som gir gründerne mulighet til å beholde kontrollen samtidig som eksterne investorer får muligheten til å bli med på interessante nye forretningskonsepter sammen med dyktige gründere. Vår løsning for emisjonsbistand skal bidra til nettopp dette.

 

Mer informasjon kommer.