VÅRE TJENESTER

Motivasjonstrigger

Vi kartlegger hva som motiverer dine medarbeidere og i hvilken grad de er motivert i dag. Deretter anbefaler vil ulike tiltak for å «tette» motivasjonsgapet.

Les Mer

Erfarne Freelance-Konsulenter 

Vi formidler tjenester fra en rekke meget erfarne enkeltpersoner via deres egne selskaper (heretter Konsulenter).

Les Mer

Freelance-Pakken

Formidling av tjenester du har behov for som oppstartbedrift fra et nettverk som leverer høy kvalitet til lav pris.

Les Mer

Investornettverk

WebSynergy arbeider med en tjeneste for private investorer som baserer seg på etableringen av et investornettverk

Les Mer

Rådgvning crowdfunding

WebSynergy arbeider med å utvikle et helt nytt rammeverk som skal gi bedrifter råd og rettledning forbundet med bedriftenes crowdfunding-prosess

Les Mer

Emisjonsbistand 

Vi arbeider med utvikling av en ny tjeneste som skal gjøre det enkelt for mindre og mellomstore bedrifter å utarbeide emisjonsprospekter og gjennomføre emisjoner.

Les Mer