WebSynergy AS

Flere av våre tjenester er utviklet med grunnlag i egne positive erfaringer fra suksessfylte selskaper.

  1. Motivasjonstrigger
  2. Erfarne Freelance-Konsulenter
  3. Freelance-Pakken
  4. Emisjonsbistand
  5. Investornettverk
  6. Rådgivning Crowdfunding

 Esacon AS

 

Omsetning i Mill kr.

Resultat før Skatt i Mill kr.

 

Entra Data AS

Omsetning i Mill kr.

— Resultat før Skatt i Mill kr.

Resultater i selskaper som har benyttet ulike elementer i våre konsepter «Motivasjonstrigger»«Erfarne konsulenter» og «Freelance-Pakken»