Investornettverk

WebSynergy arbeider med en tjeneste for private investorer som baserer seg på etableringen av et investornettverk. Via sitt nære samarbeid med søsterselskapet Esacon har WebSynergy en unik tilgang til interessante norske bedrifter og deres investeringsprosjekter. Esacon har over 900 kunder med innvilget forskningsstøtte, og mange av disse virksomhetene har også behov for tilførsel av mer kapital enn det forskningssøknadene gir. Forskningsmidler får man også gjerne langt frem i tid når kostnader er påløpt, altså ofte på et senere tidspunkt enn når man trenger dem mest til ekspansjon. Mange av Esacons kunder har indikert ønske om tilførsel av midler via emisjoner på et tidligere tidspunkt. Dette har Esacon ønske om at skal løses via WebSynergy. Dersom bedriftene ønsker, skal de legges til WebSynergys portefølje og synliggjøres gjennom et bredt Investornettverk.

 

Mer informasjon kommer.