Investornettverk

 

WebSynergy arbeider med etablering av et investornettverk for private investorer. Via vårt nære samarbeid med vårt søsterselskap Esacon har vi en unik tilgang til interessante norske bedrifter og deres investeringsprosjekter. Esacon har over 900 kunder med innvilget forskningsstøtte, og mange av disse virksomhetene har også behov for tilførsel av mer kapital. Forskningsmidler får man gjerne langt frem i tid når kostnader er påløpt, altså ofte på et senere tidspunkt enn når man trenger dem mest til ekspansjon. Mange av Esacons kunder har indikert ønske om tilførsel av midler via emisjoner på et tidligere tidspunkt. Dette har Esacon ønske om at skal løses via WebSynergy. Dersom bedriftene ønsker det, skal de legges til WebSynergys portefølje og synliggjøres gjennom et bredt investornettverk.