Erfarne Freelance-Konsulenter

Vi formidler tjenester fra en rekke meget erfarne enkeltpersoner via deres egne selskaper (heretter Konsulenter).
Disse dekker et brede områder av det bedrifter har behov for konsulentassistanse til som f. eks.

 

  1. Strategisk planlegging
  2. Personalutvelgelse
  3. Tilrettelegging av markedsføringsbudskap/kampanjer
  4. Nettmarkedsføring
  5. Internasjonalisering
  6. Resultatlønn
  7. Økonomisk styring
  8. Ledelse
  9. Salgstrening
  10. Målstyring 

Konsulentene har valgt å tilby sine tjenester via vårt nettverk blant annet fordi de ved dette oppnår en forholdsvis lav markedsføringskostnad. Dermed kan konsulentene via egne selskaper tilby sine tjenester til lavere priser enn det som er normal markedspris for tilsvarende kompetanse. I et tradisjonelt konsulentselskap sitter den utførende konsulenten ofte igjen med under halvparten av prisen for tjenesten, det blir langt fra tilfelle med vår modell. Når utførende konsulent beholder mer av godtgjørelsen får man også mer stabile konsulentforbindelser som yter mer over tid.

Det er et trangt nåløye for Konsulenten å oppnå formidling av tjenester via WebSynergy. Kompetansen som tilbys via oss er nøye kvalitetsjekket. Ofte har vi kjent til utførende konsulent i en årrekke og sikret oss kunnskap om at nødvendige kvalifikasjonsjoner er tilstede. I tillegg gjennomføres intervjuer med flere personer hos oss og tester gjennomføres. Våre tjeneste baserer seg på at man via vårt nettverk skal få tilgang til det beste som er å oppdrive innen et gitt fagfelt til en lavere pris enn gjeldende markedspris hos andre konsulentselskaper.

Websynergy står for formidlingen, men øvrige avtalemessige forhold avklares og avtales mellom Konsulenten og aktuelle kunder. Dermed holdes våre kostnader nede samtidig som partene kan finne frem til løsninger begge føler seg tjent med.

Har dere som bedrift behov for kompetanse innenfor fagfeltene angitt over, så kontakt vår daglige leder Espen Aass på tlf. 98220550. Da vil deres behov drøftes. Aass vil finne frem til aktuell konsulent som eventuelt kan møte dere for en videre uforpliktende dialog. Uansett antar vi at dialogen med konsulenten vil være nyttig for dere. Om avtale inngås mellom dere vil Konsulenten informere oss om dette, men den videre forretningsmessige avtalen løper mellom dere og Konsulentens selskap.

 

 

Vi søker flere Freelance-Konsulenter:

Etter at vi gikk ut med denne tjenesten er etterspørselen vært stor og vi trenger flere konsulenter. Vi søker erfarne personer med spesialkompetanse innen gitte fagfelt som man vise til gode resultater tidligere i sin yrkeskarriere. Du jobber kanskje allerede som freelance-konsulent via ditt eget selskap, eller du vurderer å gjøre det i fremtiden. Kanskje synes du det å følge opp «kalde» leads ved markedsføring av din egen kompetanse er den minst lystbetonte delen av arbeidet. Da kan vårt kontaktnett og vår aktive markedsføring overfor dette være et gunstig alternativ. Du slipper å bruke unødig mye tid på å fortelle om egne ferdigheter og kan isteden la oss gjøre dette for deg. I dag møter mange meget kompetente ledere som har oppholdt seg i utlandet en periode vansker med å finne tilfredsstillende arbeid når de kommer tilbake til Norge og høyt profilerte ledere får ofte en for brå avslutning av sin yrkeskarriere i det pensjonsalderen i store konsern gjerne blir gjort gjeldene lenge før den dyktige lederen ønsker å trekke seg helt tilbake. Vi har erfaring med at slik bakgrunn passer utmerket inn i WebSynergy sin Konsulentmodell. Du møter selv de aktuelle kundene og finner selv frem til hvilken arbeidsbyrde du skal påta deg og du finner selv frem til prismodellen overfor kunden. I vårt nettverk kan du dermed både være med på høstjakta, ta de nødvendige ferieturene med familien og ha interessante og krevende arbeidsoppgaver i det omfanget du selv velger. Er du interessert i å bli en del av vårt nettverk så kontakt Espen Aass på 98220550.  (Ta gjerne kontakt i noe tid før du skal hjem fra en stilling i utlandet eller før du går av med pensjon). 

 

 

Bakgrunn for og videre satsing på vårt Konsulentkonsept:

Aass har opplevd at erfarne, nylig hjemvendte eller pensjonerte bedriftsledere, har lykkes veldig godt i arbeide for hans selsaker. De har også trivdes veldig godt med den friheten samarbeidet har gitt dem i det daglige. Istedenfor å gå inn i fullstendig pensjonisttilværelse, har de beholdt faglige interessante arbeidsoppgaver om enn med noe lavere arbeidsbelastning (for de fleste) enn tidligere. Vi tror mange, både bedrifter med behov for erfaren kompetanse og kompetente ledere som har gått over til pensjonstilværelsen, vil ha mye å vinne på at tjenesten vår vokser. Vi planlegger å ansette 6 personer for å markedsføre dette konseptet i 2017. I 2018 planlegges antallet doblet. I dag har vi allerede etablert et kontaktnett med et relativt stort antall Konsulenter slik at tjenesten er tilgjengelig i dag.