Rådgivning Crowdfunding

WebSynergy arbeider med å utvikle en helt ny rådgivningstjeneste for gjennomføring av folkefinansiering («Crowdfunding»).  I dag er denne finansieringsformen svært begrenset for bedrifter i det nordiske markedet (i motsetning til f. eks. England og Tyskland).  Løsningen er under utvikling og ytterligere informasjon vil bli gitt når denne er ferdigstilt. Da vil også denne løsningen, i tillegg til investornettverket bli tilgjengelig som en del av WebSynergy sin helhetlige emisjonsløsning.

WebSynergy vil bistå bedriftene med råd som forenkler prosessen, men ikke ta noen aktiv rolle i de finansielle transaksjonene mellom partene.

Mer informasjon kommer.