Crowdfunding

WebSynergy arbeider med å utvikle en helt ny løsning for folkefinansiering («Crowdfunding») av bedrifter. I dag er denne finansieringsformen svært begrenset i det nordiske markedet (i motsetning til f. eks. England og Tyskland).  Løsningen er under utvikling og ytterligere informasjon vil bli gitt når denne er ferdigstilt. Da vil også denne løsningen, i tillegg til investornettverket bli tilgjengelig for bedrifter som ønsker at benytte WebSynergy sin emisjonsløsning.

 

Mer informasjon kommer.