VÅRE TJENESTER

Motivasjonstrigger

Motivasjonstriggersystemet passer i alle bedrifter der man ønsker å få kjennskap til hva som konkret motiverer egne medarbeidere og hvordan de kan oppnå en bedre motivasjon enn i dag.

Les Mer

Erfarne Konsulenter

Vi formidler tjenester fra en rekke meget erfarne enkeltpersoner via deres egne selskaper (heretter Konsulenter).

Les Mer

Crowdfunding

WebSynergy arbeider med å utvikle en helt ny løsning for folkefinansiering («Crowdfunding») av bedrifter.

Les Mer

Investornettverk

WebSynergy arbeider med en tjeneste for private investorer som baserer seg på etableringen av et investornettverk

Les Mer

Emisjonsbistand

WebSynergy arbeider med en løsning for at bedrifter som selv ønsker emisjon selv fastsetter vilkårene for dette ved å bestemme hvor mye av selskapet de ønsker å selge og hvilken pris de ønsker å sette på selskapet.

Les Mer