REFERANSER

Foreløpig er det kun vårt søsterselskap Esacon AS som har testet ut WebSynergy sitt Motivasjonstrigger-konsept (utover de selskapene Espen Aass har benyttet ulike elementer fra verktøykassen på tidligere som f. eks. Entra Data AS). Vi ønsker nye testkunder for konseptet.

Når det gjelder utviklingen vi har skissert i Entra Data AS dokumenteres denne i følgende artikkel fra Finansavisen 

Utviklingen i Esacon AS