OM OSS

Våre satsingsområder dekker et bredt spekter av behov hos en bedrift. De er i hovedsak basert på positive erfaringer fra suksessfylte selskaper.  Erfaringene er nå satt i system slik at de er lett tilgjengelige også for andre virksomheter. I motsetning til konsulenter som yter tjenester basert på tillærte konsepter, yter vi i hovedsak tjenester basert på det vi faktisk har kunnet konstatere at fungerer meget bra (ref. blant annet utviklingen i Esacon AS og Entra Data AS).

 

I tillegg utvikler vi, med støtte fra Norges forskningsråd, nye tjenester vi tror vil ha stor betydning for norske virksomheter. Har man et godt konsept med store ekspansjonsmuligheter (i Norge eller internasjonalt), bør finansiering være lettere tilgjengelig enn hva tilfelle er i Norge i dag.

 

Kommersialiseringen av våre tjenester ble igangsatt i 2017, men konseptene som ligger bak har det tatt mange år å utvikle. Når vi nå satser aktivt markedsmessig tilsier responsen fra en rekke kunder at vi dekker store behov på en god og innovativ måte. Finansielt har vi god forankring hos vårt moderselskap Infohuset AS og vi samarbeider nært med vårt søsterselskap Esacon AS.