OM OSS

WebSynergy var inntil høsten 2016 et «sovende» selskap eid 100% av Infohuset AS. Infohuset AS eier også 100% av vårt søsterselskap Esacon AS. Der har veksten vært svært god de seneste årene. Selskapet er blitt gasellebedrift de to siste årene (2014 og 2015) og vil ut fra resultatene oppnådd i 2016 også bli det for dette året.  Esacon har oppnådd en trippel A-rangering av Bisnode og er  resultatmessig ledende i Norge innen bistand til utarbeidelse av søknader om forskningsmidler. Nå har selskapet 34 ansatte. Vår eier Infohuset ønsker nå å satse på nye forretningsområder (ref. våre tjenester) via vårt selskap. Infohuset AS vil tilføre WebSynergy midler til å gjennomføre satsingene innen alle disse forretningsområdene på en profesjonell måte. Satsingen mot Crowd Funding forventes å bli den mest tid- og kostnadskrevende.