WebSynergy AS

Våre satsingsområder dekker et bredt spekter av behov hos en bedrift, basert på positive erfaringer fra suksessfylte selskaper. 

  1. Motivasjonstrigger
  2. Erfarne Konsulenter
  3. Emisjonsbistand
  4. Investornettverk
  5. Crowdfunding

 Esacon AS

 

Omsetning i Mill kr.

Resultat før Skatt i Mill kr.

 

Entra Data AS

Omsetning i Mill kr.

— Resultat før Skatt i Mill kr.

Resultater i selskaper som har benyttet ulike elementer i våre konsepter «Motivasjonstrigger» og «Erfarne konsulenter»